Ngày 20-10

Bé tự làm thiệp 20/10 tặng mẹ

Bé tự làm thiệp 20/10 tặng mẹ

Các thầy cô giáo thì có ngày 20/11 để các học sinh tri ân và tôn vinh còn các bà mẹ thì có ngày 20/10 thầm lặng để tri ân mà thôi, các mẹ không được như thầy cô có nhiều bạn học sin...